Poziv/Call

+381 64 512 13 14 

email - office@prostor22.rs

O nama

Info o nama PROSTOR  je  specijalizovana  agencija  za  posredovanje  u  prometu  nekretnina  i  konsalting  usluge. U svom radu pratimo savremene trendove i maksimalno koristimo informatičku tehnologiju. Obezbedili smo elektronsko povezivanje sa katastrom, zavodima za prostorno planiranje, javnim beležnicima, sudovima, poreskim upravama, agencijom za privredne registre, agencijom za privatizaciju, bankama i ostalim nadležnim organima i organizacijama tako da u toku jednog sata možemo da pribavimo svu potrebnu dokumentaciju za realizaciju posla prometa i zakupa nekretnina i ostalih poslova u vezi sa nekretninama. Za naše klijente vršimo besplatnu preliminarnu procenu tržišne vrednosti nekretnina, kao i procene za potrebe realizacije kredita kod poslovnih banaka. Takodje vršimo procenu kapitala privrednih subjekata i procene isplativosti ulaganja kapitala.
  • Obezbedjujemo kvalitetne geodetske usluge u saradnji sa geodetskim organizacijama.
  • Obavljamo poslove legalizacije bespravno izgrađenih objekata.
  • Za investitore obezbeđujemo kompletnu dokumentaciju za izgradnju kao i nadzor nad izvođenjem radova.
PROSTOR će vam pomoći:
  • u izgradnji i adaptaciji;
  • pri uređenju enterijera;
  • u postupku pribavljanja uslova i saglasnosti za izgradnju ;
  • u izradi planske i tehničke dokumentacije;
  • advokatskim konsaltingom
  • u postupku podnosenja zahteva i realizacije stambenih kredita.
DETALJNIJE NAŠE USLUGE SA CENOVNIKOM MOŽETE VIDETI   OVDE   PROSTOR je deo kulture poslovanja, a kultura poslovanja je deo Vaše kulture življenja! PRONAĐI SVOJ PROSTOR – TI ZNAŠ Poslovno ime: Agencija PROSTOR, Matični broj: 60809674, PIB: 105162028 Šifra delatnosti: 6831, Datum početka delatnosti: 01.10.2007 Upisan u Registar posrednika MTTT RS POD brojem 028 SEDIŠTE: Ruma, Franje Kluza 22   PIŠITE NAM