Poziv/Call

+381 64 512 13 14 

email - office@prostor22.rs

Kontakt

Izaberite jednu od ponuđenih opcija
Odaberite svrhu samo ako je u pitanju zahtev za procenu nekretnina
Molimo Vas da u podatke o nekretninama upišete broj parcele/a, katastarsku opštinu i opštinu.