Poziv/Call

+381 64 512 13 14 

email - office@prostor22.rs

Kodeks

Kodeks poslovne etike   Posrednik je dužan da u svom radu, i životu uopste, brani čast, dostojanstvo i ugled svoje profesije.
 • Da u svom radu uvek ispoljava potrebnu stručnost, humanizam i odlučnost i ne obavlja poslove nespojive sa dostojanstvom profesije, njegovim ugledom ili ugledom posrednika uopšte.
 • Da održava, neguje i proširuje stručnu i profesionalnu saradnju i kolegijalne odnose medju posrednicima, kao i da ne otežava siguran uspeh posredovanja ili postavlja povoljnije materijalne uslove za svoje usluge od onih koji su predvidjeni sporazumom.
 • Da u slučaju nesuglasica sa drugim posrednicima nastoji da se one reše u neposrednom i ličnom razgovoru ili preko suda časti ili nekog drugogodredjenog organa.
 • Da blagovremeno i savesno ispunjava obaveze prema društvu i prema svim njegovim organima, da čuva njihov ugled i da ih svestrano pomaže unastojanjima usmerenim ka daljem razvoju profesije kojoj pripadaju.
 • Da se stalno usavršava u svom stručnom znanju i svom opštem obrazovanju i da po svojim mogućnostima i ličnim naklonostima aktivno učestvuje i saradjuje u svom profesionalnom okruženju.
 • Da sve svoje saradnike upućuje u načela i pravila ponašanja posredovanja, da kod njih razvija osećanje ličnog dostojanstva i časti, isvest o potrebi poštovanja tudje ličnosti i korektnog ophodjenja.
 • Da u obavljanju svoje profesije pazi na svoj i ugled ostalih posrednika u prometu nepokretnosti.
 • Da ima odredjeno sedište svoje firme, bez obzira koliko ima filijala.
 • Da se drži uputstva ili naloga svoga klijenta.
 • Da istinito i korektno klijentu koji ga je angažovao iznosi činjenice od značaja za kvalitet posla i svaku zabludu klijenta na vreme otkloni.
 • Da čuva kao profesionalnu tajnu sve što je u vezi sa pružanjem usluge posredovanja doznao od svog klijenta ili svojih kolega.