Poziv/Call

+381 64 512 13 14 

email - office@prostor22.rs

Cenovnik usluga

 

CENOVNIK USLUGA

KUPOPRODAJA 1% – 3% od dogovorene kupoprodajne cene Po pravilu za nekretnine vrednosti do 150.000 evra provizija iznosi 3%, a preko 150.000 evra naplaćuje se provizija 1%-1,5% od dogovorene kupoprodajne cene. Isplaćuje se posredniku prilikom kaparisanja, odnosno zaključenja Predugovora ili Ugovora o prodaji, ako mu ne prethodi Predugovor. Posrednička provizija može biti dogovorena i u fiksnom iznosu, ali ne može biti manja od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Posredničku proviziju plaća nalogodavac. Usluga agencije obuhvata:

 1. proveru dokumentacije,
 2. oglašavanje,
 3. prezentaciju nepokretnosti,
 4. sastavljanje predugovora i ugovora o prodaji i pratećih dokumenata,
 5. kompletiranje dokumentacije i zakazivanje solemnizacije /overe/ kod nadležnog javnog beležnika, odnosno suda,
 6. pripremu dokumentacije za poreske organe i katastar nepokretnosti.

  ZAKUP – u visini vrednosti iznosa dogovorene mesečne zakupnine   Plaća se posredniku prilikom isplate prve mesečne zakupnine, odnosno prilikom zaključenja Predugovora ili Ugovora o zakupu, ako mu ne prethodi Predugovor. Posredničku proviziju plaća nalogodavac, odnosno obe strane solidarno po 50%, ako je tako prethodno ugovoreno. Usluga agencije obuhvata:

 1. proveru dokumentacije,
 2. oglašavanje,
 3. prezentaciju nepokretnosti,
 4. sastavljanje predugovora i ugovora o zakupu.

  ZAMENA 1% – 3% od dogovorene vrednosti nepokretnosti koja se razmenjuje.   Proviziju plaćaju ugovorne strane po 50% od iznosa provizije prilikom zaključenja Predugovora ili Ugovora o razmeni nepokretnosti, ako mu ne prethodi Predugovor . Usluga agencije obuhvata:

 1. proveru dokumentacije,
 2. oglašavanje,
 3. prezentaciju nepokretnosti,
 4. sastavljanje predugovora i ugovora o zameni,
 5. kompletiranje dokumentacije i zakazivanje solemnizacije /overe/ kod nadležnog javnog beležnika, odnosno suda,
 6. pripremu dokumentacije za poreske organe i katastar nepokretnosti.

  VANREDNI TROŠKOVI   Troškovi koji nastanu po zahtevu zainteresovane strane naplaćuju se prema stvarnim nastalim troškovima i moraju biti unapred ugovoreni  

IZLAZAK NA TEREN   Razgledanje predmetne nepokretnosti naplaćuju se od zainteresovane strane po JEDNOM izlasku 2.000,00 dinara.

Naplata troškova izlaska na teren vrši se neposredno pre izlaska na teren. Ukoliko se posrednički posao realizuje ovi troškovi ulaze u cenu posredničke provizije ili se vraćaju klijentu. Imajući u vidu da smo Nalogodavcima, koji se odluče za promet svoje nepokretnosti uz naše posredovanje, omogućili da, besplatno, online,  postave oglas i zaključe ugovor o posredovanju, pod izlaskom na teren podrazumeva se i naš izlazak na teren radi pripreme materijala i postavljanje oglasa u ime i za račun klijenta – nalogodavca koji se opredeli za tu opciju.  

 

PRELIMINARNA PROCENA TRŽIŠNE VREDNOSTI NEKRETNINA SA ELABORATOM/OPŠIRNIJE/  

 1. Bez izlaska na teren
 • za stambene objekte do 60 m2 – 50 evra, a preko 60 m2 dodatnih 0,5 evra po m2
 • za poslovne objekte  do 100 m2 – 100 evra, a preko 100 m2 dodatnih 0,5 evra po m2
 1. Sa izlaskom na teren ukupna cena se uvećava za 50 evra plus 0,3 evra po km
 2. Za nepokretnosti koje pored objekata podrazumevaju i procenu tržišne vrednosti zemljišta ili samo zemljišta cena se dogovara u zavisnosti od obima posla.

  Navedene cene se odnose na izradu preliminarne procene tržišne vrednosti koja je internog karaktera.

Ukoliko zahtev za procenu podrazumeva angažovanje našeg sudskog veštaka ili licenciranog procenitelja cena se posebno ugovara za svaki konkretan posao.  

Plaćanje se vrši na osnovu prihvaćene prethodne ponude i predračuna i to 50% avans, a ostatak po završetku posla, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.  

Rok završetka procene 3 do 5 dana od dana uplate avansa.  

Za klijente koji se odluče za promet nekretnina uz naše posredovanje procenu tržišne vrednosti radimo sa  50% popusta.  

PROCENA VREDNOSTI KAPITALA I ISPLATIVOSTI ULAGANJA I INVESTIRANJA U NEKRETNINE U ZAVISNOSTI OD OBIMA POSLA.  

LEGALIZACIJA BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA U ZAVISNOSTI OD OBIMA POSLA. OBUHATA IZRADU PROJEKTA I IZVEŠTAJA IZVEDENOG STANJA, GEODETSKE POSLOVE I PRIBAVLJANJE POTREBNIH SAGLASNOSTI.  

SASTAVLJANJE PREDUGOVORA I UGOVORA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI / BEZ POSREDOVANJA/ PO DOGOVORU. POSLOVE SASTAVLJANJA UGOVORA OBAVLJA NAŠ ADVOKAT.  

PRIPREMA I KOMPLETIRANJE DOKUMENTACIJE ZA PORESKE ORGANE I KATASTAR NEPOKRETNOSTI PO DOGOVORU  

SAVETODAVNE USLUGE U VEZI SA PROMETOM NEPOKRETNOSTI I ISPLATIVOSTI ULAGANJA po jednom slučaju 10 evra  

OSTALE USLUGE cena dogovor