Poziv/Call

+381 64 512 13 14 

email - office@prostor22.rs
Poslovni kompleks Vrbas oko 11 ha i 3500 m2 pod objektima

Poslovni kompleks 2,5 km od autoputa Beograd – Novi Sad - Subotica

PARCELA površine 10 Ha i 82 Ara sa  objektima površine  cca 3.264 m2-objekti koji se koriste i 350 m2 –objekat sa podrumom koji se ne koristi.

OBJEKAT Br. 1> Proizvodna hala dimenzija 60,92x20,71m,ukupne površine 1.253 m2.Visina hale od poda do plafona iznosi 7m.Konstrukciju hale ;čine zidovi debljine 25 cm, urđ]eni od fasadne opeke.Krov hale je na dve vode,a krovna konstrukcija je od drvenih greda.Pokrivač  krova je trapezasti Al/lim.zidovi u hali  su omalterisani I okrč;eni, a jedan deo zidova je obložen ker. Pločicama.Podovi hale su betonski sa slojem industrijskog poda debljine 5 cm.Vrata na hali su  drvena I metalna sa panelnom ispunom,otvaraju se klizanjem.U  hali urađena instalacija El.struje I vodovoda sa hidrantskom mrežom I vatrogasnim crevima , automatskom vatrodojavom I gromobranskom zaštitom.

OBJEKAT Broj 2> Je magacinski proctor dimenzija 40,6x12,46 m,površine 503 m2..Visina od poda do plafona iznosi 7m.Konstrukciju objekta čine zidovi od pune opeke, debljine 25cm.Zidovi su sa unutrašnje I spoljne strane omalterisani I okrečeni.Pod je betonski.Krov  je dvovodan od drvenih greda,pokriven Al.trapezastim limom.U objektzu  je urađena El.instalacija,hidrantska mreža sa vatrogaasnim crevima I gromobranskom zaštitom.

OBJEKAT Broj 3: Je magacinski proctor za smeštaj materijala I opreme,sa sanitarnim prostorijam I hidrantskom kućicom površine objekta od 697 m2.Etažna visina iznosi-9m.Konstrukciju čine zidovi od pune opeke,debljine 25cm.Kriovna konstrukcija je drvena,urađena od drvenih greda.Krov objekta je na dve vode,pokriven crepom.Zidovi su omalterisani sa spoljne I unutrašnje strane I okrečeni.U sanitarnim prostorijama  su postavljene zidne I podne keramičke pločice.Sanitarne prostorije  čine , garderoba,kupatilo I ženski ii muški WC-i.U svim  prostorijam je urađen  novi spušteni plafon sa lakim montažnim pločama.Zidovi si gletovani I okrečeni.U objektu je urađena instalacija El.struje ,vodovoda I kanalizacije, kao I hidrantska mreža sa vatrogasnim crevima.

Između objekata broj 1 I broj 3 urađena je zatvorena nastrešnica ozačena brojem 9.Korisna površina nastršnice iznosi 288 m2.Konstrukciju nastrešnice čine metalni stubovi povezani  sa krovnim metalnim rešetkama I Al. limom.

OBJEKAT Broj 8: Je proizvodni objekat dimenzija 25,3x9,84m, ukupne površine 250 m2.Konstrukciju objekta čine zidovi od opeke I drveni dvovodni krov.Zidovi su debljine 25 cm I omalerisani I okrečeni.Etažna visina objekta je 7m.U objektu je urađena inst. El. Struje..

OBJEKAT Broj 12 > Je poslovni prostor sa stambenim prostorom.Konstrukciju objekta čine zidovi od opeke I drvena krovna konstrukcija na dve vode.Zidovi su debljine 25 cm,omalterisani sa spoljne I unutrašnje strane I okrečeni.Krovna konstrukcija je urađena od drvenih greda/rogova.Pokrivač je crep .Podovi su betonski sa postavljenim teraco pločama  I keramičkim pločicama. Plafoni  su od gips ploča I drvene lamperije..Prozori su zastakljeni duplim staklom.Sa severne strane objekta urađen je proctor za smeštaj kotla  na čvrsto gorivo sa pratećom opremom za zagrevanje poslovnog object, kao alternativno grejanje. U objektu postoji poslovni proctor I stambeni proctor. Poslovni proctor čine radne prostorije ,prostorije za izlaganje proizvoda I sanitarne prostorije. U objektu je urađena instalacija električne struje ,vodovod,kanalizacije,centralnog grejanja ,telefona, internet I gromobranska zaštita.

OBJEKAT Broj 5: Trafostanica TS 430 KVA u vlasništvu I funkciji.

OBJEKAT Broj 19: Dubinski bunar sa novom dubinskom pompom I pripadajućom instalacijom, povezano sa hidrantskom stanicom I objektima.

Žičana ograda oko cele lokacije u dužini od 1.212,5 m sa portirnicom.

Instalacije:: Struja , Voda iz sopstvenog bunara I iz gradske mreže,Telefoni I internet; Dovod gasa je pored same lokacije. Reka-kanal Jegrička je pored sama lokacije sa severne strane lokacije.

Izvršena je  Konverzija prava korišćenja u pravo svojine na celoj lokaciji.Kompletna lokacija ima status građevinskog zemljišta

Na navedenoj lokaciji  I objektima nema nikakvih tereta.

Na  delu lokacije se nalazi zakupac Italijanska proizvodna firma,sa zakupom do 2027 godine. Za slučaj prodaje oni  su u obavezi da napuste lokaciju u roku 1 godine od pismenog poziva,, ili ako se novi kupac saglasi mogu nastaviti zakup .

Cena 2.000.000 eura

Razgledanje nepokretnosti uz najavu najmanje 3 dana ranije.

Ekskluzivna prodaja Agencija PROSTOR