Poziv/Call

+381 64 512 13 14 

email - office@prostor22.rs
Poslovni kompleks Vrbas oko 11 ha i 3500 m2 pod objektima
Poslovni kompleks 2,5 km od autoputa Beograd – Novi Sad