Poziv/Call

+381 64 512 13 14 

email - office@prostor22.rs

Pravila korišćenja portala

www.prostor22.rs
 • Sajt prostor22.rs omogućava korišćenje usluga i sadržaja sajta na koji se primenjuju Pravila i uslovi korišćenja sajta.
 • Sveukupan sadržaj koji je objavljen na ovaj način predstavlja odgovornost osobe, fizičkog ili pravnog lica, koja je taj sadržaj postavila, što znači da je korisnik u potpunosti odgovoran za sav sadržaj koji objavi, pošalje ili na drugi način učini dostupnim putem internet stranica.
 • Korisnici usluga sajta postavljaju oglase, poruke, komentare, fotografije i druge materijale (u daljem tekstu: sadržaj).
 • Svi korisnici sajta imaju obavezu da obezbede tačnost i istinitost podataka koje objavljuju na sajtu.
 • Korisnik sajta postavlja fotografiju za koju garantuje da predstavlja njegovo autorsko delo.
 • Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica snosi odgovornost za postavljanje spornog sadržaja i dužan je da pruži pravnu zaštitu navedenim sajtovima, kao i da im nadoknadi eventualnu materijalnu štetu.
 • Strogo je zabranjeno objavljivanje i razmena informacija za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su neistinite, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu trećim licima.
 • Website  prostor22.rs ne garantuje za tačnost, istinitost, potpunost i verodostojnost oglasne poruke i zadržava pravo da ukloni sa sajta sve oglase koje imaju uvredljiv i nemoralan sadržaj za ostale korisnike ili klijente ili na bilo koji drugi način nisu u skladu sa zakonom, koji predstavljaju kršenje nekog autorskog ili srodnog prava.
 • Nosilac autorskih prava na sajtu  prostor22.rs je  vlasnik sajta Agencija  PROSTOR.
 • Autorska prava odnose se na sadržaj, tekst, slike, grafičke i druge prikaze i baze podataka koje su kreirali zaposleni vlasnika sajta, te neovlašćeno korišćenje, kopiranje, reprodukovanje, objavljivanje i preuzimanje bilo kog dela sajta  smatra se kršenjem autorskih prava Agencije PROSTOR.
 • Postavljanjem sadržaja na sajt prostor22.rs korisnik  je  saglasan  da  podaci  i  informacije koji  su  objavljeni  budu  dostupni  na  uvid  svima  koji  su  za iste zainteresovani,  u skladu  sa  ovim  Pravilima  i  uslovima  korišćenja.
 • Podaci o korisnicima iz procesa registracije, kao i ostali podaci neće biti dostupni trećoj strani u skladu sa poštovanjem načela privatnosti, osim u slučaju grubog kršenja pravila i nezakonitih aktivnosti korisnika.
 • Sajt  prostor22.rs zadržava pravo da u daljem korišćenju sadržaja sajta onemogući korisnike koji krše Pravila korišćenja, na bilo koji način ometaju rad sajta, vređaju prava drugih korisnika, zloupotrebljavaju objavljene podatke naročito u smislu neovlašćenog preuzimanja sadržaja objavljenog na sajtu, pokušavaju da uspostave neovlašćen pristup zaštićenim delovima sajta ili iniciraju aktivnost koja utiče na kvalitet ili remeti funkcionalnost usluga.
 • Pored zabrane daljeg korišćenja sadržaja, od isključenog korisnika se može zahtevati naknada štete.
 • Sajt i vlasnik sajta  Agencija PROSTOR ne snosi odgovornost za nepravilno korišćenje sajta i informacija do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sajtu, niti za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu.
 • Prilikom pristupanja sajtu prostor22.rs korisnik prihvata sva pravila i uslove korišćenja,  kao  i  pozitivne  zakonske  propise.
 • Sajt prostor22.rszadržava pravo da ove uslove korišćenja promeni bez najave i u bilo koje vreme.
 • Promene stupaju na snagu trenutkom objave na sajtu.
 • ZA OGLASE BEZ POSREDNIKA NE ODGOVARAMO ZA TAČNOST I AKTUELNOST OGLASNIH PORUKA U CELINI ILI U DELOVIMA
Agencija PROSTOR